creatief
denken
& doen


de kracht
van
creativiteit

   


workshops & trainingen

   


kunst
werk
ruimte

Creatieve mensen zoals vormgevers en reclamemakers, zijn steeds op zoek en zien uitdaging in het maken van nieuwe en vaak onlogische verbindingen. De kunstenaar, schept en creëert door thema’s en objecten in andere, ongewone en niet-voor-de-handliggende context te plaatsen. Het voortdurend experimenteren met materiaal en techniek, maakt een kanteling in denken en doen mogelijk.

In de zakelijke wereld zijn bedrijven zeer efficiënt georganiseerd, maar gaan gebukt onder de macht en de verlamming van de doorgevoerde structuur, controle en procedures. Alles is logisch en lineair ingericht. Wel efficiënt, maar niet effectief.....

Het besef in de zakelijke wereld groeit dat het binnen elk bedrijf uiteindelijk draait om de energie, het enthousiasme en de creativiteit van mensen. Er bestaat een grote behoefte aan een bedrijfscultuur, waarin mensen gepassioneerd en gemotiveerd hun werk doen.

De uitdaging van de leidinggevende is steeds meer vrijheid te geven en los te laten, samen met zijn team de grenzen en ruimte verkennen. Dit alles met als doel om er uiteindelijk anders en beter van te worden. De kunst is om bestaande patronen te doorbreken.

Cruciale factoren om iets nieuws te bedenken en te maken, of het anders te doen (gedrag) zijn ruimte krijgen, ruimte geven en de (fysieke) ruimte gebruiken. Jezelf en mensen voortdurend uitdagen om te onderzoeken, te experimenten en te ontdekken en tijd maken voor goede en onderscheidende ideeën/acties.

Een goed en onderscheidend resultaat behalen is gebaseerd op een goede balans van focus op resultaat, mensen en creativiteit.