creatief
denken
& doen


de kracht
van
creativiteit

   


workshops & trainingen


kunst
werk
ruimte

Creativiteit helpt een bedrijf, team of leider uit de vicieuze cirkel of uit een vast patroon te ontsnappen. Resultaat kan niet zonder creatie. Anders gezegd: Resultaat = waardeCREATIE!

Context


Hoogleraar psychologie

Mihaly Csikszentmihalyi

“Creativiteit is boeiend, omdat we het gevoel hebben intensiever te leven wat leidt tot een rijkere toekomst. Een creatief persoon brengt verandering in bestaande eenheden. Centra van creativiteit bevinden zich doorgaans op het kruispunt van verschillende culturen, waar overtuigingen, levensstijlen en kennis zich vermengen tot nieuwe combinaties en ideeën. De vruchten van creativiteit verrijken culturen en verbeteren op die manier onze levenskwaliteit. Creativiteit is elke daad, idee, product dat een bestaand gebied verandert of een nieuw gebied creëert.”

Creativiteit wordt ingezet als middel om bijvoorbeeld het volgende te bereiken: