creatief
denken
& doen


de kracht
van
creativiteit

   


workshops & trainingen

   


kunst
werk
ruimte

In een creatieve bedrijfscultuur worden originele ideeën, oplossingen en methoden voor de werksituatie bedacht. Het is de kunst om uitdagingen en kansen te zien in de plaats van problemen en belemmeringen. Of bewandel eens een andere route om een onderscheidend resultaat te behalen.


Context


Econoom

Henry Mintzberg

Zijn voornaamste conclusie was in de jaren 80 al dat er in het bedrijfsleven sprake is van veel ratio en formalisme en te weinig intuïtie en contact met de werkelijkheid. Mintzberg ziet de strategievormer als een pottenbakker. Je ziet, je voelt, je boetseert, je drukt, masseert en op natuurlijke wijze krijgt de pot oftewel de strategie vorm. Eerst laten we onze kinderen tekenen, schilderen, boetseren. Dan moeten ze opeens leren lezen, schrijven en rekenen. Plotseling neemt de rationele, analytische linkerzijde van onze hersenen het over van de creatieve, intuïtieve rechterzijde die gaandeweg wordt verwaarloosd.

Schrijfster

Lenette Schuijt

Verbinding van 2 polen... de ziel (=zorg en betekenis) en de zakelijkheid (=de harde resultaten). Een leider die dit kan laat zich zien als professional en als mens. Een leider die ziel en zakelijkheid kan verbinden is in staat om mensen te laten ervaren wat de meerwaarde is van je verbinden met anderen. Te zijn wie je ten diepste bent is het grootste geschenk dat je je omgeving te bieden hebt. Als aan de innerlijke behoeften en drijfveren van de mens tegemoet gekomen wordt, zal de productiviteit omhoog gaan. Mensen willen het zelf weten, zelf kunnen en zelf doen. Aandacht is de daadwerkelijke bereidheid om met de mensen en de dingen om je heen een intense relatie aan te gaan. Breng je leven in beeld, het helpt je patronen te herkennen die leiden tot verwaarlozing van de ziel. Anderen inspireren kun je niet realiseren op een uitgestippelde manier zoals een productie doel wordt bereikt.